Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «GA» – 23
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
GA GE GO GU
 

GAH₁

[fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək işlədilir).
ətraflı

GAH₂

məh. bax büzmə 2-ci mənada.

GAHBAGAH

zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah.
ətraflı

GAHBİR

zərf Hərdən, bəzən, arabir, gahdanbir. İnsaf üçün bunu da lazımdır demək ki, əcnəbilərin içində bu da gahbir ittifaq düşür ki, bir kişi hətta övrətinə məhəbbəti ola-ola bir özgə övrətə yavuq düşür. C.Məmmədquluzadə.

GAHDAN

zərf Bəzən, hərdən, arabir. Başına döndüyüm alagöz Pəri; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
ətraflı

GAHDANBİR

bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi. – Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbir Təzəkənddə bacısı Zibeydəyə xəbər verirdi ki, gəlib ona kömək eləsin. C.Məmmədquluzadə.

GAH-GAH

b a x gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm.
ətraflı

GAH-GAHI

bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı.
ətraflı

GAHGİR₁

sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.

GAHGİR₂

məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.

GAHGİRLİK₁

is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir.

GAHGİRLİK₂

is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2).

GAHI

bax gah1 Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir.

GAHI-GAHI

bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir.
ətraflı

GAHLI

bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.

GAP

is. köhn. Söhbət, danışıq. [Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim.
ətraflı

GAPTLAMA

“Gaplamaq”dan f.is.

GAPLAMAQ

f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq.

GAVAHIN

is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi.
ətraflı

GAVALI

is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə.
ətraflı