Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «HÖ» – 69
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
HA HE HI HM HO HU
 

HÖCCƏLƏMƏ

“Höccələmək”dən f.is.

HÖCCƏLƏMƏK

bax hecalamaq. Kazım gecələr hisli neft lampasının işığında hıçqıra- hıçqıra sözləri höccələyib oxumaqdan doymazdı.
ətraflı

HÖCƏT

[ər.] 1. is. Öz dediyindən, əməlindən, xasiyyətindən əl çəkməmə; inad, inadkarlıq, tərslik.
ətraflı

HÖCƏTÇİ

sif. Yersiz höcət etməyi, mübahisə etməyi sevən adam; höcətkar, inadcıl, inadkar, tərs.
ətraflı

HÖCƏTÇİLİK

is. Höcətçi adamın xasiyyəti; höcətkarlıq, inadcıllıq, inadkarlıq, tərslik. Höcətçiliyindən əl çəkməmək.

HÖCƏTKAR

sif. [ər. hüccət və fars. ...kar] bax höcətçi. Höcətkar ada

HÖCƏTKARLIQ

bax höcətlik.

HÖCƏTLƏŞMƏ

“Höcətləşmək”dən f.is.

HÖCƏTLƏŞMƏK

qarş. İnadlarından əl çəkməyərək bir-biri ilə mübahisə etmək, höcət etmək, bəhsləşmək, bir-birinə güzəştə getməmək.
ətraflı

HÖCƏTLİK

is. Höcət adamın xasiyyəti; inadkarlıq, inadcıllıq, tərslik.
ətraflı

HÖKM

is. [ər.] 1. Əmr, buyruq, sərəncam. [Mirzə Məmmədqulu:] Camaat, bu gün cənab naçalnikin hökmü mövcibincə burada bir siyahı qərar verilib.
ətraflı

HÖKMDAR

is. [ər. hökm və fars. ...dar] Padşah, şah, hakim.
ətraflı

HÖKMDARLIQ

is. Padşahlıq, şahlıq, hakimiyyət, səltənət.
ətraflı

HÖKMƏN

zərf [ər.] Mütləq, necə olursa olsun, hələm-həlbət.
ətraflı

HÖKMFƏRMA

is. [ər. hökm və fars. ...fərma] Hökm sürmə, hökmran olma.
ətraflı

HÖKMLÜ

sif. 1. Amiranə, əmredərcəsinə, əmredici, ötkəm.
ətraflı

HÖKMRAN

[ər. hökm və fars. ...ran] 1. is. Hökmdar, diktator.
ətraflı

HÖKMRANLIQ

is. 1. Hakimiyyət, diktatura. Siyasi hökmranlıq.
ətraflı

HÖKUMƏT

is. [ər.] Dövlət hakimiyyətinin, dövləti bilavasitə idarə edən icraedici və sərəncamverici orqanı.
ətraflı

HÖKUMƏTSİZLİK

is. Bir ölkədə hökumətin olmadığı vəziyyət; hakimiyyətsizlik, anarxiya, hərc-mərclik.