Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «KL» – 24
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
KA KE KI KL KN KO KR KU KV
 

KLAN

is. [ing.] Qohumların bir-biri ilə təsərrüfat, maliyyə və s.
ətraflı

KLAPAN

is. Maşın motorunun hissələrindən biri.

KLARNET

[fr.] Ağacdan qayrılmış, üstündə qapaq və deşikləri olan nəfəsli musiqi aləti.
ətraflı

KLARNETÇALAN, KLARNETÇİ

is. Klarnet çalan musiqiçi. Orxan maşının yanına gələndə gördü ki, klarnetçalan Ağazəki çiynini Mirzə Muxtarın evinin tininə söykəyib, qəzet oxuyur. İ.Məlikzadə.

KLASSİK

[lat.] 1. Elm, ədəbiyyat, incəsənət sahəsində ən tanınmış, ən görkəmli və məşhur şəxsiyyət.
ətraflı

KLÁSSİK

sif. [latıncadan] 1. Klassik tərəfindən yaradılmış (b a x klassik 1-ci mənada), ən nümunəvi, nümunə ola biləcək.
ətraflı

KLASSİSİ́ZM

[alm. Klassizismus, əsli lat.] 1. XVII əsrdən XIX əsrin əvvəllərinə qədər ədəbiyyat və incəsənətdə: antik ədəbiyyat və incəsənətin nümunələrinə təqlid əsasında yaranan cərəyan.
ətraflı

KLAVİATÚRA

[alm. əsli lat.] 1. Musiqi alətlərində klavişlər sistemi (bütün dillər).
ətraflı

KLAVİATURALI

sif. Klaviaturası olan. Klaviaturalı musiqi alətləri.

KLAVİ́R

[alm.] mus. 1. Simli klavişli musiqi alətlərinin ümumi adı (royal, pianino və s.
ətraflı

KLAVİŞ

[lat. clavis – açar] Fortepiano, bayan və b.
ətraflı

KLAVİŞLİ

sif. Klavişi olan. Klavişli alətlər. Royal, piano klavişli alətlərdir.

KLERİKÁL

[lat. clericalis] 1. Ruhanilər silkinə mənsub adam; ruhani.
ətraflı

KLERİKALİ́ZM

[lat. clericalis-dən] Feodalizm və kapitalizm şəraitində siyasi və mədəni həyatda kilsənin (dinin) təsirini gücləndirməyə və ya onu hakim vəziyyətə çıxarmağa çalışan siyasi cərəyan.

KLERK

is. [fr.] 1. Kontor xidmətçisi. 2. köhn. Ruhani.

KLİMATOLOGİYA

[yun. klima və logos] Yer kürəsinin müxtəlif sahələrinin iqlimlərini səciyyələndirən, təsnif edən, onların yayılmasını, iqlim əmələ gətirmə proseslərini və iqlimin coğrafi amillərini öyrənən elm; iqlimşünaslıq.

KLİMATOLOJİ

[yun.] Klimatologiyaya aid, klimatologiyaya mənsub olan. Klimatoloji müşahidələr.

KLİMATOLOQ

[yunancadan] Klimatologiya sahəsində çalışan alim, klimatologiya mütəxəssisi; iqlimşünas.

KLİNİK

[yunancadan] Klinikaya aid olan, klinika ilə əlaqədar olan.
ətraflı

KLİ́NİKA

[yun. klinike] Eyni zamanda tələbə məşğələləri ilə yanaşı elmi-tədqiqat işi aparılan xəstəxana tipli müalicə müəssisəsi.
ətraflı