Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «LÖ» – 25
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

LÖHRƏM

bax yort. [Müəllim:] ..Bu gün onu boynuna alıb dəvə kimi löhrəm (z.
ətraflı

LÖHRƏN

sif. məh. Qüvvətli, münbit, məhsuldar. Löhrən torpaq.

LÖK₁

is. köhn. Dəvə balası. Nökərin yekə dərdi; Yüklənib lökə dərdi; Nər olsa çəkə bilməz; Fil gərək çəkə dərdi. (Bayatı).

LÖK₂

is. məh. Hündür ağacların başından, nazik budaqlardan meyvəni qırıb qoparmaq üçün başıəyri, nazik, uzun ağac; qarmaq.

LÖKDODAQ(LI)

sif. Dodaqları qalın və sallaq olan; sallaqdodaq.

LÖKDODAQLIQ

is. Dodaqların qalın və sallaq olma halı; sallaqdodaqlıq, qalındodaqlıq.

LÖKKÜLDƏMƏ

“Lökküldəmək”dən f.is.

LÖKKÜLDƏMƏK

f. Sanki nəbz kimi vuraraq, ara vermədən bir qaydada ağrımaq, sızıldamaq (çirk eləyən yara, çiban haqqında).
ətraflı

LÖKKÜLTÜ

is. Lökküldəmə. Yaranın lökkültüsü. Dişin lökkültüsü.

LÖKLƏMƏ

1. “Lökləmək”dən f.is. 2. Dəvə yerişini xatırladan yeriş tərzi.

LÖKLƏMƏK

f. İri addımlarla, ağır-ağır yerimək (dəvə haqqında).
ətraflı

LÖKÜ

is. məh. Düyü unundan bişirilən qoğal.

LÖKÜT

is. Qovurğa ilə süddən bişirilmiş xörək.

LÖ-LÖ

zərf dan. Bekara, işsiz, avara, avara-avara. Lö-lö gəzmək. Küçələrdə lö-lö vurmaq.

LÖVBƏR

is. dəniz. Gəmini və üzücü mayakları yerində saxlamaq üçün suya buraxılan zəncirə bağlanmış qarmaqlı metal ox.
ətraflı

LÖVBƏRLİ

sif. Lövbəri olan.

LÖVBƏROTU

bot. bax dəmirtikan 1-ci mənada.

LÖVHƏ

is. [ər.] 1. Üzəri tabaşirlə yazıla bilən qara rəngli taxta; yazı taxtası.
ətraflı

LÖVHƏCİK

is. Balaca lövhə, kiçik lövhə.

LÖVHƏLİ

sif. Lövhəsi (2-ci mənada) olan.