Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «LÜ» – 56
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

LÜĞAB

is. [ər.] Ağız suyu, tüpürcək, selik. Azalmaqda olan ağız lüğabı qurumağa üz qoymuş(du). Ə.Vəliyev.

LÜĞABLI

sif. Lüğab qarışıq, içində lüğab olan; selikli.

LÜĞƏT

is. [ər.] 1. Adətən əlifba sırası ilə düzülmüş, izahı və ya başqa dilə tərcüməsi verilmiş sözlər toplusundan ibarət kitab; sözlük.
ətraflı

LÜĞƏTÇƏ

is. Kiçik lüğət, balaca lüğət. Şagirdlər üçün lüğətçə tərtib etmək.

LÜĞƏTÇİ

is. Lüğət tərtib edən, lüğətçiliklə məşğul olan mütəxəssis; leksikoqraf.

LÜĞƏTÇİLİK

is. Lüğət tərtibi işinin nəzəriyyə və praktikası; leksikoqrafiya.

LÜĞƏTŞÜNAS

is. [ər. lüğət və fars. ...şünas] b a x leksikoloq.

LÜĞƏTŞÜNASLIQ

bax leksikologiya.

LÜĞƏVİ

sif. [ər.] Lüğətə aid olan; leksik. Sözün lüğəvi mənası (sözün qrammatik mənadan fərqli olaraq adi mənası).

LÜL₁

əd. dan. Adətən “atəş”, “qənbər”, “kefli” sözlərinin qabağına gələrək sərxoşluğun, kefliliyin son həddini bildirir.
ətraflı

LÜL₂

sif. dan. Başdan-başa, bütün, səlt. Lül yağdır.

LÜLƏ

is. 1. Odlu silahların gülləyə, mərmiyə lazımi istiqamət verən boruşəkilli hissəsi.
ətraflı

LÜLƏKABAB

is. Döyülmüş ətdən bişirilən lülə şəklində kabab.
ətraflı

LÜLƏKABABLIQ

is. Lüləkabab üçün yarayan, lüləkabab üçün ayrılan. Lüləkabablıq ət.

LÜLƏLƏMƏ

“Lülələmək”dən f.is.

LÜLƏLƏMƏK

f. Düz şeyi yuvarladaraq lülə şəklinə salmaq.
ətraflı

LÜLƏLƏNMƏ

“Lülələnmək”dən f.is.

LÜLƏLƏNMƏK

1. qayıd. Lülə şəklinə düşmək, burulub lülə halına gəlmək, lülə olmaq.
ətraflı

LÜLƏLƏNMİŞ

f.sif. Lülə şəklinə salınmış. Lülələnmiş xalça.
ətraflı

LÜLƏLİK

bax lüləkabablıq.