Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Lİ» – 114
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

LİANA

[fr.] bot. Tropik meşələrdə, Qafqaz meşələrində bitən iri sarmaşıq, bitki.

LİBAS

is. [ər.] 1. Paltar, geyim. Səfər libası.
ətraflı

LİBASLI

sif. Paltarlı, geyimli. [Qəhrəman:] Qara libaslı bir kişi qapının qıfılını sındırmağa məşğul idi. H.Nəzərli.

LİBASSIZ

sif. və zərf Paltarsız. Neçə vaxtdan sonra işin üstü açıldı.
ətraflı

LİBERAL

[lat. liberalis – azad] 1. Liberalizm (1-ci mənada) tərəfdarı.
ətraflı

LİBERALCASINA

sif. və zərf Liberala (2-ci mənada) xas olan bir tərzdə, liberal kimi, liberallıq göstərərək. Liberalcasına münasibət.

LİBERALİZM

[lat.] 1. Feodal təhkimçilik dövründə və burjua inqilabları zamanı burjuaziya üçün azadlıq tələb edən, onun siyasi hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə son dərəcə mürtəce bir mahiyyət kəsb edən siyasi cərəyan.
ətraflı

LİBERALLAŞMA

“Liberallaşmaq”dan f.is.

LİBERALLAŞMAQ

f. 1. köhn. Liberal olmaq, liberal bir şəkil (hal) almaq; demokratlaşmaq, azadfikirli olmaq.
ətraflı

LİBERALLIQ

bax liberalizm 3-cü mənada. _ Liberallıq göstərmək – lüzumsuz yerə yumşaqlıq (rəhmdillik) göstərmək, pis işlərə göz yummaqla onlara yol vermək.

LİBERTİ

[ing.] İpək və ya ipək qarışıq yumşaq, parıltılı parça növü. Liberti çarşab. Liberti köynək.

LİBİDO

is. [lat.] 1. Psixoanalizin əsas anlayışlarından biri, şüursuz cinsi həvəs. 2. Psixi energiya.

LİBRÉTTO

[ital.] 1. Böyük musiqi-vokal əsərinin (opera, operetta, oratoriya) mətni.
ətraflı

LİBRETTOÇU

is. Libretto yazan şəxs, libretto müəllifi.

LİCİM

is. dan. Biçim, görkəm, təhər-töhür, üst-baş.
ətraflı

LİDER

[ing. leader – başçı] 1. Siyasi partiyanın, ictimai-siyasi təşkilatın və s.
ətraflı

LİDERLİK

is. 1. Liderin mövqeyi, vəzifəsi. // Liderin fəaliyyəti; başçılıq.
ətraflı

LİF₁

is. [ər.] Pambığın, baramanın incə saçaqları, ipliyi. Pambıq lifi.

LİF₂

is. Bədəni sabunlayıb çirkini aparmaq üçün nazik parçadan tikilmiş və ya toxunmuş kisəcik.
ətraflı

LİFAYIRAN

sif. xüs. Pambıq, barama və s. liflərini ayıran.
ətraflı