Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «LƏ» – 222
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

LƏB

is. [fars.] klas. şair. Dodaq. Hər zaman düşəndə ləbləri yada; Tökülür gözümdən qanlar, əfəndi! M.
ətraflı

LƏBALƏB

[fars.] b a x ləbələb. Adını arif qoyubsan, yox cibində bir qəpik; Bax, ləbaləbdir qızıl, kağız cibişdanım mənim.
ətraflı

LƏBBADƏ

is. [ər.] 1. köhn. b a x aba1. [Molla Xəlil] uzun ləbbadəsinin ətəklərini yelləndirə-yelləndirə o baş-bu başa gəzinir, qalın bir qaranlığa bürünən kəndə baxırdı.
ətraflı

LƏBBEYK

[ər.] Əslində “nə əmriniz var?”, “əmrinizə müntəzirəm”, “buyurun!” demək olub, adətən “demək” feli ilə işlənir.
ətraflı

LƏBBEYKDEYƏN

is. Öz fikri olmayıb başqasının sözü, fikri, göstərişi ilə hərəkət edən adam.
ətraflı

LƏBƏLƏB

zərf [fars.] Ağzına qədər dolu, tamam dolu, ağızbaağız, malamal, ağız-ağıza.
ətraflı

LƏBLƏBİ

is. Çərəz kimi yeyilən qovrulmuş qabıqsız noxud.
ətraflı

LƏBLƏBİÇİ

is. köhn. Ləbləbi qovurub satan adam. Qəzetçi, inteligent, milyoner, ziyalı, filan; Kababçı, ləbləbiçi ortada-arada qalan! C.Cabbarlı.

LƏC

sif. [ər.] Tərs, höcət, inad. _ Ləc düşmək – b a x ləcləşmək.
ətraflı

LƏCLƏŞMƏ

“Ləcləşmək”dən f.is.

LƏCLƏŞMƏK

f. Düşmən olmaq, yola getməmək, düşünüşmək, ləc düşmək.

LƏCLİK

is. Tərslik, kəclik, inadkarlıq. Ləclik etmək.
ətraflı

LƏÇƏK

is. 1. Ağdan, çitdən, ipəkdən və s.-dən üçkünc qadın baş örtüyü.
ətraflı

LƏÇƏK-LƏÇƏK

sif. Ləçəklərdən ibarət, ləçəklər halında.
ətraflı

LƏÇƏKLƏNMƏ

“Ləçəklənmək”dən f.is.

LƏÇƏKLƏNMƏK

f. Ləçək-ləçək olmaq, ləçək açmaq, ləçək halına gəlmək.
ətraflı

LƏÇƏKLİ

sif. 1. Başına ləçək bağlamış, başında ləçək olan.
ətraflı

LƏB

is. [fars.] klas. şair. Dodaq. Hər zaman düşəndə ləbləri yada; Tökülür gözümdən qanlar, əfəndi! M.
ətraflı

LƏBALƏB

[fars.] b a x ləbələb. Adını arif qoyubsan, yox cibində bir qəpik; Bax, ləbaləbdir qızıl, kağız cibişdanım mənim.
ətraflı

LƏBBADƏ

is. [ər.] 1. köhn. b a x aba1. [Molla Xəlil] uzun ləbbadəsinin ətəklərini yelləndirə-yelləndirə o baş-bu başa gəzinir, qalın bir qaranlığa bürünən kəndə baxırdı.
ətraflı