Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «L» – 933
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

L

Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. B a x el.

LABİRİ́NT

[yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili.
ətraflı

LABORÁNT

[lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi.
ətraflı

LABORANTLIQ

is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.

LABORATÓRİYA

[lat. laboratorium – işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə.
ətraflı

LABÜD

zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq.
ətraflı

LABÜDDƏN

zərf [ər.] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy .
ətraflı

LABÜDLÜK

is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü.

LACİVƏRD

is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş.
ətraflı

LACİVƏRDİ

sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy.
ətraflı

LACİVƏRDLİK

is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük.

LAÇIN

is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş.
ətraflı

LAD

[rus.] Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu.
ətraflı

LAƏQƏL, LAƏQƏLLƏN

zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il.
ətraflı

LAƏLAC

sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. _Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq.
ətraflı

LAF

is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz.
ətraflı

LAFÉT

[fr.] 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası.
ətraflı

LAFETLİ

sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.

LAĞ

is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara.
ətraflı

LAĞAN

is. məh. İtə xörək verilən qab.