Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «MÖ» – 82
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MÖCÜZ

bax möcüzə. Möcüzi-ləli-ləbin həzrəti İsa nə bilir; Nazi-əndamını Şirinü Züleyxa nə bilir.
ətraflı

MÖCÜZƏ

is. [ər. möcizə] 1. Dini xurafata və mifik təsəvvürlərə görə, xariqüladə, fövqəltəbii qüvvələrin təsiri ilə baş verən hadisə.
ətraflı

MÖCÜZƏLİ

sif. Möcüzələr yaradan, xariqüladə, ecazkar.
ətraflı

MÖHKƏM

sif. [ər.] 1. Davamlı, bərk. Möhkəm sədd.
ətraflı

MÖHKƏMCƏ

zərf Möhkəm surətdə, möhkəm-möhkəm, çox bərk.
ətraflı

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏ

“Möhkəmləndirilmək” dən f.is.

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏK

məch. Möhkəm hala gətirilmək, möhkəm edilmək, bərkidilmək.

MÖHKƏMLƏNDİRMƏ

“Möhkəmləndirmək” dən f.is.

MÖHKƏMLƏNDİRMƏK

bax möhkəmlətmək. Müəllim dostluğu möhkəmləndirmək üçün bir gün Qaçayın bütün ailəsini qonaq çağırdı. Ə.Vəliyev.

MÖHKƏMLƏNMƏ

“Möhkəmlənmək”- dən f.is.

MÖHKƏMLƏNMƏK

f. 1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək.
ətraflı

MÖHKƏMLƏŞDİRMƏ

“Möhkəmləşdirmək” dən f.is.

MÖHKƏMLƏŞDİRMƏK

f. Daha möhkəm etmək; möhkəmləndirmək.

MÖHKƏMLƏŞMƏ

“Möhkəmləşmək”dən f.is.

MÖHKƏMLƏŞMƏK

f. Daha da möhkəm olmaq; möhkəmlənmək. Əmək intizamı möhkəmləşir.

MÖHKƏMLƏTMƏ

“Möhkəmlətmək”dən f.is.

MÖHKƏMLƏTMƏK

f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək.
ətraflı

MÖHKƏMLİK

is. 1. Möhkəm şeyin halı; bərklik, davamlılıq.
ətraflı

MÖHLƏT

is. [ər.] 1. Vaxt vermə; bir işin görülməsi, yaxud vəd olunan bir şeyin yerinə yetirilməsi üçün verilən vaxt, müddət; icazəli vaxt.
ətraflı

MÖHNƏT

is. [ər.] 1. Zəhmət, əziyyət, qayğı, ağırlıq, dərdi-sər.
ətraflı