Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «MÖ» – 82
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MÖHTƏŞƏM

sif. [ər.] Öz əzəməti, böyüklüyü, həşəməti ilə insanı valeh edən; əzəmətli, ehtişamlı.
ətraflı

MÖHTƏŞƏMLİK

is. Əzəmətlilik, nəhənglik, ehtişamlılıq. Binanın möhtəşəmliyi.

MÖHÜR

is. [fars.] 1. Üzərində bir idarənin, təşkilatın və ya şəxsin adı həkk olunmuş metal, rezin və s.
ətraflı

MÖHÜRLƏMƏ

“Möhürləmək”dən f.is.

MÖHÜRLƏMƏK

f. 1. Hər hansı sənədi təsdiq etmək üçün ona möhür basmaq, möhür vurmaq.
ətraflı

MÖHÜRLƏNMƏ

“Möhürlənmək”dən f.is.

MÖHÜRLƏNMƏK

məch. 1. Möhür basılmaq, möhür vurulmaq. Attestat möhürləndi.
ətraflı

MÖHÜRLƏNMİŞ

f.sif. Möhür vurulmuş, möhür basılmış; möhürlü.
ətraflı

MÖHÜRLƏTMƏ

“Möhürlətmək”dən f.is.

MÖHÜRLƏTMƏK

icb. 1. Hər hansı sənədi təsdiq etdirmək üçün ona möhür basdırmaq, möhür vurdurmaq.
ətraflı

MÖHÜRLÜ

sif. 1. Üzərində möhür olan, möhür vurulmuş, möhürlənmiş, möhürlə təsdiq edilmiş, möhrü olan.
ətraflı

MÖMİN

sif. və is. İnandığı dinin (əsasən islam dininin) ehkamlarına ciddi surətdə əməl edən adam; dindar, dinçi.
ətraflı

MÖMİNLİK

is. Dindarlıq, dinçilik.

MÖTƏBƏR

sif. [ər.] 1. Etibarlı, inanılan, inanıla biləcək, etibar edilən.
ətraflı

MÖTƏBƏRLİK

is. Mötəbər olma; etibarlılıq.

MÖTƏDİL

sif. [ər.] 1. Nə az, nə çox; nə çox böyük, nə çox kiçik; orta vəziyyətdə olan; miyanə.
ətraflı

MÖTƏDİLLƏŞMƏ

“Mötədilləşmək”dən f.is.

MÖTƏDİLLƏŞMƏK

f. Mötədil olmaq; mülayimləşmək, yumşalma.
ətraflı

MÖTƏDİLLİK

is. Mötədil olma; mülayimlik, yumşaqlıq. Havanın mötədilliyi.

MÖTƏRİZƏ

is. [ər.] Kiçik şaquli xətt şəklində (düz, dairəvi və ya fiqurlu) qoşa durğu işarələrindən biri; həmin şəkildə qoşa riyazi işarələrdən biri.
ətraflı