Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Mİ» – 289
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

[lat.] Musiqi qammasının üçüncü səsi, habelə bu səsi göstərən not.

MİÇƏTKƏN

is. Ağcaqanad, milçək və s. qanadlı həşəratlardan qorunmaq üçün cunadan (tənzifdən) tikilən yataq örtüyü.
ətraflı

MİÇMAN

[ing.] 1. Rus hərbi dəniz donanmasında starşina heyətində ən böyük ad, habelə bu cür adı olan şəxs.
ətraflı

MİÇURİNÇİ

is. Biologiyada və kənd təsərrüfatında əsası rus alimi İ.
ətraflı

MİDBƏR

is. Heyvan boynuna bağlanan ipə keçirilən halqa. Midbəri ipə bənd etmək.

MİDİYALI

is. tar. Qədim Midiya əhlindən olan. Burada qəbilə düzəldən, buranı abad edən midiyalı Cəməsb olmuşdur. Çəmənzəminli.

MİF

[yun. mythos] 1. Allahlar, əfsanəvi qəhrəmanlar, dünyanın və həyatın əmələ gəlməsi haqqında qədim xalq rəvayətləri; əsatir.
ətraflı

MİFİK

“Mif”dən sif. Əsatiri, əfsanəvi, mifoloji. Mifik təsəvvürlər.

MİFOLOGİYA

[yun.] 1. Miflər, mifik rəvayətlər toplusu; əsatir.
ətraflı

MİFOLOJİ

sif. Mifologiyaya aid olan. Mifoloji mövzu. Mifoloji qəhrəman.

MİFOLOQ

[yun.] Mifologiya mütəxəssisi.

MİXBƏR

is. [ərəbcədən] Laboratoriya təcrübələrində işlədilən bir başı qapalı nazik şüşə boru; sınaq borusu.
ətraflı

MİXƏK

is. [fars.] Həmin adlı ağacın qurumuş qönçələrindən hazırlanan ətirli, tünd dadlı quru toz şəklində ədviyyə.
ətraflı

MİXƏKGÜLÜ

is. bot. Xaççiçəklilər fəsiləsindən çox ətirli əlvan çiçəkli gül; maygülü, sədbər, şəbbu.
ətraflı

MİXƏKKİMİLƏR

cəm, bot. Mixək ağacı, evkalipt və bəzi başqa bitkilərin daxil olduğu fəsilə.
ətraflı

MİXƏKLİ

sif. Mixək qatılmış, mixək tökülmüş, tərkibində mixək olan.
ətraflı

MİXƏYİ

sif. Mixək rəngində olan, mixək rənginə çalan; qəhvəyi.
ətraflı

MİXİ

sif. [fars.]: mixi xətt (yazı) – Qabaq Asiyanın qədim xalqlarında (Assuriyada, Babilistanda, qədim İranda) gil və ya daş üzərində mıxşəkilli cızıqlardan ibarət yazı üsulu.
ətraflı

MİKNƏT

is. [ər.] klas. Güc, qüvvət, iqtidar, qüdrət.
ətraflı

MİKOZ

is. [yun.] İnsanda və başqa canlılarda çeşidli xəstəliklər yaradan parazit göbələklərin ümumi adı.
ətraflı