Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «MO» – 137
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MOBƏD

is. [ər.] Zərdüşt dini kahini.

MOBİL

is. [fr.] Mütəhərrik, sürətlə hərəkət edən. Mobil hərbi hissə.

MOBUD

bax mobəd.

MOD(A)

[fr.] Müəyyən dövrdə, müəyyən ictimai mühitdə geyim, tualet, məişət şeyləri və s.
ətraflı

MODABAZ

sif. və is. [fr. mode və fars. ...baz] Həddindən çox modaya uyan, moda düşkünü, modapərəst, modaçı. Modabaz qız.

MODABAZLIQ

is. Modaya uyma, moda düşkünlüyü, modapərəstlik, modaçılıq. Modabazlıq etmək.

MODAÇI

bax modabaz.

MODAÇILIQ

bax modabazlıq.

MODÁL

[lat.] dilç. Modallıq ifadə edən, modallıq bildirən. Modal sözlər.

MODALI

sif. Hər hansı bir modaya uyğun olan, modada olan.
ətraflı

MODALLIQ

is. dilç. Nitqin məzmununun gerçəkliyə münasibətini bildirən və feil formaları, intonasiya, ara sözlər və s.
ətraflı

MODAPƏRƏST

[fr. mode və fars. ...pərəst] b a x modabaz. Modapərəst qadın.

MODAPƏRƏSTLİK

bax modabazlıq. Modapərəstlik etmək.

MODÉL

[fr.] 1. Bir şeyin nümunə nüsxəsi, habelə bir şeyi hazırlamaq üçün nümunə.
ətraflı

MODELÇİ

is. Yeni model nümunələri hazırlayan mütəxəssis (bax model 1-ci mənada).

MODELÇİLİK

is. 1. Yeni model nümunələri hazırlama. 2.
ətraflı

MODELQAYIRAN

bax modelçi.

MODELLƏŞDİRMƏ

“Modelləşdirmək”- dən f.is.

MODELLƏŞDİRMƏK

f. Bir şeyin modelini hazırlamaq. Paltarı modelləşdirmək.

MODEM

is. Hesablayıcı elektron maşının və ya abonent məntəqələrinin ikilik siqnallarının rabitə kanallarına göndərilən siqnallara və ya əksinə çevirmək üçün qurğu.