Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «NÜ» – 31
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 

NÜANS

[fr.] Hər hansı bir şeydə (səsdə, rəngdə və s.
ətraflı

NÜCƏBA

is. [ər. “nəcib” söz. cəmi] Nəcib adamlar, əsilli adamlar; kübarlar, zadəganlar.
ətraflı

NÜCUM

is. [ər. “nəcm” söz. cəmi] 1. Ulduzlar. Kövkəblər! Ey səmanı müzəyyən qılan nücum; Etmişmidir o yerlərə də seyli-qəm hücum? M.
ətraflı

NÜDRƏT

is. [ər.] Nadir olma, az tapılma, seyrəklik.

NÜDRƏTDƏ

zərf Nadir hallarda, nadir olaraq, bəzən, arabir, əyyamda bir dəfə.
ətraflı

NÜDRƏTƏN

zərf [ər.] 1. Hərdənbir, arabir, az-az, təsadüfdən-təsadüfə, nadir hallarda.
ətraflı

NÜFUZ

is. [ər.] 1. Bir adamın sözü keçmə, hörməti, etibarı, təsiri olma; hörmət, etibar, təsir; avtoritet.
ətraflı

NÜFUZEDİCİ

sif. Təsirli, təsiredici; ifadəli. Nüfuzedici baxış.
ətraflı

NÜFUZLU

sif. Nüfuzu, hörməti, etibarı olan; sözükeçən.
ətraflı

NÜFUS

is. [ər. “nəfs” söz. cəmi] 1. Əhali, camaat.
ətraflı

NÜHUSƏT

is. [ər.] klas. Uğursuzluq, bədbəxtlik, məşumluq, nəhslik.
ətraflı

NÜKTƏ

is. [ər.] klas. Bir sözdən, ibarədən, ifadədən dolayısilə çıxarılan gizli, incə məna.
ətraflı

NÜKTƏDAN

is. [ər. nüktə və fars. ...dan] klas. Sözdən, danışıqdan dərin incə məna çıxara bilən adam.
ətraflı

NÜKTƏLİ

sif. İçərisində incə və dərin, bilavasitə başa düşülməyən mənası olan. Nüktəli söz.

NÜMAYAN

sif. [fars.] klas. Görünən, zahir olan, aydın olan.
ətraflı

NÜMAYƏNDƏ

is. [fars.] 1. Hər hansı bir kollektiv, təşkilat və s.
ətraflı

NÜMAYƏNDƏLİK

is. 1. Nümayəndə vəzifəsini, hüququnu yerinə yetirmə.
ətraflı

NÜMAYİŞ

is. [fars.] 1. Siyasi-ictimai əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün düzəldilən kütləvi yürüş.
ətraflı

NÜMAYİŞÇİ

is. Nümayişdə iştirak edən adam, nümayiş iştirakçısı.
ətraflı

NÜMAYİŞKARANƏ

zərf [fars.] Nümayiş etdirərək, hamıya bildirərək, hamıya göstərmək üçün edilərək, nümayiş etdirmək üçün, göstərmək üçün, nəzərə çarpdırmaq üçün.
ətraflı