Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Nİ» – 127
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 

NİCAT

is. [ər.] Qurtuluş, xilas; xilas olma, azad olma, qurtulma.
ətraflı

NİCATVERİCİ

sif. Qurtarıcı, xilasedici, azad edən.

NİDA

is. [ər.] 1. Hiss, həyəcan bildirən səs. Bu sözləri o, kövrək bir nida ilə deyərkən Tahir söhbətə ara vermək və bir daha dostunun könlünə toxunmamaq istədi.
ətraflı

NİFAQ

is. [ər.] Pozuşma, çəkişmə, ixtilaf; ikitirəlik.
ətraflı

NİFRƏT

is. [ər.] 1. Bir adama, işə, hərəkətə və s.
ətraflı

NİFRƏTAMİZ

sif. [ər. nifrət və fars. ...amiz] Nifrət oyadan, nifrətə səbəb olan.
ətraflı

NİFRƏTƏŞAYAN

sif. [ər. nifrət və fars. ...şayan] Nifrətə layiq, ancaq nifrətə səbəb olan; pis, alçaq, mənfur. Nifrətəşayan adam.

NİFRƏTLƏNDİRİCİ

sif. Nifrət oyadan, nifrət doğuran, nifrət hissi oyadan; pis, alçaq. Nifrətləndirici hərəkət.

NİFRƏTLƏNDİRMƏ

“Nifrətləndirmək”- dən f.is.

NİFRƏTLƏNDİRMƏK

f. Nifrət oyatmaq, nifrət doğurmaq, ikrah etdirmək.
ətraflı

NİFRƏTLƏNMƏ

“Nifrətlənmək”dən f.is.

NİFRƏTLƏNMƏK

f. Nifrət etmək, zəhləsi getmək, acığı gəlmək, qətiyyən xoşlamamaq.
ətraflı

NİFRƏTLİ

sif. Nifrət doğuran, mənfur, iyrənc.

NİFRİN

is. [ər.] Lənət, bəddua, qarğış. [Qulu:] Heç hara qaçmaz, arxayın ol və o pulları salamat yeyə bilməyəcək, o qədər ki, nifrin ona olunur.
ətraflı

NİGAH

is. [fars.] klas. Baxış, baxma, nəzər. Həsrətli nigah.
ətraflı

NİGAHBAN

is. [fars.] klas. Gözətçi, keşikçi, qarovul.
ətraflı

NİGAR

is. [fars.] Əsil mənası “rəsm”, “şəkil”, “surət” olub, şeirdə məcazi olaraq “gözəl”, “məhbubə” mənasında işlənir.
ətraflı

NİGARAN

sif. və zərf [fars.] Təşviş içində, rahatsız, həyəcanlı, iztirablı, narahat.
ətraflı

NİGARANÇILIQ

is. Nigaran hal, narahat vəziyyət, narahatçılıq.
ətraflı

NİGARANLIQ

bax nigarançılıq. Dördüncü məclis Şölə xanımın otağında vaqe olur.
ətraflı