Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / NƏ

Cəmi – 45193, məqalələr «NƏ» – 212