Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «NƏ» – 212
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 

NƏ₁

1. sual əvəz. Bu və ya digər əşyanı, vəziyyəti, halı, hadisəni müəyyənləşdirmək üçün sual məqamında işlədilir.
ətraflı

NƏ₂

bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinə daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır (əsasən təkrar edilərək işlədilir, və, də, də ki bağlayıcılarından biri artırılır).
ətraflı

NƏBADƏ

[fars.] dan. bax məbadə. [Dəşgüvar:] Gərək siz evləri gəzib, taza anadan olan oğlan uşaqlarını oğurlayıb öldürəsiz.
ətraflı

NƏBAT

is. [ər.] klas. Bitki.

NƏBATAT

is. [ər. “nəbat” söz. cəmi] 1. Bitki, bitki aləmi.
ətraflı

NƏBATATÇI

bax botanik.

NƏBATATŞÜNAS

[ər. nəbatat və fars. ...şünas] b a x nəbatatçı.

NƏBATİ

sif. [ər.] 1. Nəbata aid olan, bitkidən alınan, bitki mənşəli.
ətraflı

NƏBİ

is. [ər.] klas. Peyğəmbər. Ya nəbi, lütfün Füzulidən kəm etmə.. Füzuli.

NƏBZ

is. [ər.] 1. Ürəyin fəaliyyəti nəticəsində arteriya (qan damarları) divarlarının ritmik vurması (adətən biləyin yuxarı hissəsində duyulur).
ətraflı

NƏCABƏT

is. [ər.] Nəciblik, əsillilik, təmiz bir nəslə mənsubiyyət, soyluluq.
ətraflı

NƏCABƏTLİ

sif. Təmiz və əsil bir nəslə mənsub olan; soylu, əsilli, əsilli-nəsəbli, adlısanlı.
ətraflı

NƏCAT

klas. bax nicat. Ey mənşəyicövhəri- həyatım; Xoşnudluğundadır mənim nəcatım! Füzuli.
ətraflı

NƏCCAR

is. [ər.] köhn. Dülgər, xarrat.

NƏCCARLIQ

is. köhn. Dülgərlik, xarratlıq.

NƏCİB

sif. [ər.] 1. Nəcabəti, əsli olan; əsilli, soylu, nəcabətli.
ətraflı

NƏCİBANƏ

sif. [ər. nəcib və fars. ...anə] Nəciblərə məxsus, nəcib adamlar kimi.
ətraflı

NƏCİBCƏSİNƏ

bax nəcibanə.

NƏCİBLƏŞMƏ

“Nəcibləşmək”dən f.is.

NƏCİBLƏŞMƏK

f. Nəcib olmaq, incələşmək, zərifləşmək, qəşəngləşmək.