Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «N» – 926
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 

NADÜRÜST

sif. və is. [fars.] Fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləbaz, əliəyri, cüvəllağı, haramzadə.
ətraflı

NADÜRÜSTLÜK

is. Fırıldaqçılıq, hiyləbazlıq, əliəyrilik, haramzadəlik.
ətraflı

NAEHMAL

[fars. na... və ər. ehmal] b a x ehmalsız. Naehmal hərəkət. Naehmal danışıq.

NAƏHL

sif. [fars. na... və ər. əhl] Ləyaqətsiz, yaramaz, tərbiyəsiz, qanmaz.
ətraflı

NAƏHLLİK

is. Ləyaqətsizlik, yaramazlıq, rəzillik, alçaqlıq, nanəciblik.

NAƏLAC

[fars. na... və ər. əlac] 1. B a x əlacsız 2-ci mənada.
ətraflı

NAƏLACLIQ

bax əlacsızlıq. [Əsəd] naəlaclıqdan yardım arayan adam kimi .
ətraflı

NAFTALÁN

is. [yun.] Yumşaq kütlə halında olan, dezinfeksiyaedici, ağrıkəsici dərman preparatı.

NAFTALİ́N

[yun. naphtha – neft] Kəskin iyli ağ kristallik maddə (texnikada, habelə yun və dərini güvədən qorumaq üçün işlədilir).
ətraflı

NAFTALİNLƏMƏ

“Naftalinləmək”dən f.is.

NAFTALİNLƏMƏK

f. Güvədən qorumaq üçün naftalin səpmək, naftalin tökmək.
ətraflı

NAFTALİNLƏNMƏ

“Naftalinlənmək”- dən f.is.

NAFTALİNLƏNMƏK

məch. Güvədən qorumaq üçün naftalin səpilmək, naftalin tökülmək. Xalçalar naftalinlənib.

NAFTALİNLİ

sif. Naftalin səpilmiş, naftalin tökülmüş, naftalinə qoyulmuş. Naftalinli palto.

NAFTÓL

[yun. naphtha – neft və lat. ol(eum) – yağ] Naftalindən alınan və boya rəngləyici maddəsi kimi istifadə edilən kimyəvi birləşmə.

NAGAH

zərf [fars.] Qəfildən, birdən, gözlənilmədən, xəbərsiz, ansızın.
ətraflı

NAGAHAN

[fars.] 1. B a x nagahani. ..Orada cavanlar nagahan bəlalara düçar olurlar.
ətraflı

NAGAHANİ

sif. və zərf Gözlənilməyən, gözlənilməz, naqafil.
ətraflı

NAGAHANİLİK

is. Gözlənilməzlik, naqafillik, ansızlıq.

NAGAHDAN, NAGAHANDAN

zərf Gözlənmədən, qəfildən, bilmədən, təsadüfən, birdən.
ətraflı