Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «QU» – 485
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QL QN QO QR QU QV
 

QU, QU QUŞU

is. 1. Ördək fəsiləsinə mənsub ağ (nadir hallarda qara) yumşaq tüklü, uzun boyunlu, gözəl iri su quşu; sona.
ətraflı

QUÁŞ

is. [fr.] 1. Qeyri-şəffaf sulu rəng. 2. Həmin rəng ilə çəkilən şəkil.

QUBA, QUBA-QAZ

is. şair. Vəhşi qaz. Sona tək silkinib gərdən çəkəndə; Bənzəyirsən quba-qaza, Müşkünaz! Aşıq Ələsgər.
ətraflı

QUBAR

is. [ər.] 1. klas. Toz, torpaq. 2. məc. Kədər, dərd, qəm, qüssə.
ətraflı

QUBARLANMA

“Qubarlanmaq”dan f.is.

QUBARLANMAQ

f. Son dərəcə kədərlənmək, qəmlənmək, qüssələnmək. Onun əlindən ürəyim qubarlandı.

QUBARLATMA

“Qubarlatmaq”dan f.is.

QUBARLATMAQ

icb. Son dərəcə kədərləndirmək, qəmləndirmək, qüssələndirmək.

QUBARLI

sif. Dərdli, kədərli, qəmli, ürəyi dərdli.
ətraflı

QUBERNÁT

“Qubernator” sözünün vaxtı ilə canlı danışıq dilində işlənmiş forması.
ətraflı

QUBERNÁTOR

[lat.] tar. 1. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada quberniya (vilayət) rəisi; vali.
ətraflı

QUBERNATORLUQ

is. tar. 1. Qubernator (vali) vəzifəsi. 2.
ətraflı

QUBÉRNİYA

[lat.] Çar Rusiyasında və rayonlaşmadan qabaq SSRİ-də əsas inzibati- ərazi vahidi; vilayət.
ətraflı

QUCAQ

is. 1. Qolları açdıqda döş ilə qollar arasında əmələ gələn boşluq.
ətraflı

QUCAQLAMA

“Qucaqlamaq”dan f.is.

QUCAQLAMAQ

f. 1. Nəvaziş və mehribanlıq əlaməti olaraq birini qolları arasına alıb döşünə basmaq, ağuşuna almaq.
ətraflı

QUCAQLANMA

“Qucaqlanmaq”dan f.is.

QUCAQLANMAQ

məch. 1. Qollar arasına alınmaq, ağuşa alınmaq.
ətraflı

QUCAQLAŞMA

“Qucaqlaşmaq”dan f.is.

QUCAQLAŞMAQ

qarş. 1. Bir-birini qucaqlamaq, bir-birinə sarılmaq, bir-birini bağrına basmaq; qol-boyun olmaq.
ətraflı