Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Rİ» – 56
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RI RO RU
 

RİAL

is. [fars.] İranda pul vahidi.

RİAYƏT

is. [ər.]: riayət etmək – gözləmək, əməl etmək.
ətraflı

RİAYƏTSİZLİK

is. Hörmətsizlik, sayğısızlıq, riayət etməmə.

RİCA

is. [ər.] Birinə müraciət edərək bir işin yerinə yetirilməsini arzu etmə, istəmə; xahiş.
ətraflı

RİCƏT

is. [ər.] 1. Geriyə dönmə, qayıtma, gəldiyi yerə tərəf hərəkət; əvvəlki yerə qayıtma; geri çəkilmə.
ətraflı

RİÇAL

is. Doşabda bişirilən üzüm, əncir, tut və b.
ətraflı

RİDİKÜL

is. Qadın əl çantası.

RİFAH

is. [ər.] Yaşayışda xoş güzəran, firavanlıq, bolluq və rahatlıq. Xalqın rifahına çalışmaq.

RİKOŞET

is. 1. Səkdirmə. 2. Uçan cismin dəyib yana sıçraması.

Rİ́KŞA

[yapon.] Şərqi və Cənubi Asiyanın bəzi ölkələrində, həmçinin Cənubi Afrika İttifaqında: kiçik ikitəkərli arabaya qoşulub minik və yük aparan adam.
ətraflı

RİQQƏT

is. [ər.] Ürək yumşaqlığı, ürək incəliyi, şəfqət.
ətraflı

RİQQƏTLƏNDİRMƏ

“Riqqətləndirmək” dən f.is.

RİQQƏTLƏNDİRMƏK

f. Riqqətə gətirmək, mütəəssir etmək, təsirləndirmək, ürəyini nazikləşdirmək.

RİQQƏTLƏNMƏ

“Riqqətlənmək”dən f.is.

RİQQƏTLƏNMƏK

f. Riqqətə gəlmək, mütəəssir olmaq, təsirlənmək, ürəyi nazikləşmək.
ətraflı

RİQQƏTLİ

sif. Rəhm və şəfqət ifadə edən; rəhmi, şəfqəti olan; canıyanan, ürəyiyuxa.
ətraflı

RİND

is. [ər.] klas. Vaxtını eyş-işrətlə keçirən laqeyd, laübalı adam; xərabati.
ətraflı

RİNQ

idm. [ing.] Ətrafı kanatla tutulmuş boks yarışı meydançası.

RİSALƏ

is. [ər.] 1. Məktub, namə, kağız. Ey əziz, yaxşı can, min dərdə dərman; Yazdığın risalə nə yaxşı-yaxşı.
ətraflı

RİSK

[fr.] Təhlükə imkanı, ola biləcək təhlükə, qorxulu iş.
ətraflı