Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «RƏ» – 194
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RI RO RU
 

RƏBB

is. ər. Allah, Tanrı. [Sona] sonra “ah rəbbim!” – deyə taxtın üstə yıxıldı.
ətraflı

RƏBİÜLAXİR

is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin dördüncü ayı.

RƏBİÜLƏVVƏL

is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin üçüncü ayı.

RƏBT

is. [ər.] 1. Bağlama, ilişdirmə. _Rəbt etmək – bağlamaq, ilişdirmək, əlaqələndirmək.
ətraflı

RƏCƏB

is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin yeddinci ayı.
ətraflı

RƏCƏZ

is. [ər.] klas. 1. Əruz vəznində olan şeir formalarından birinin adı.
ətraflı

RƏD

is. [ər.] köhn. Göy gurultusu.

RƏDD₁

is. [ər.] Qəbul etməmə, yox cavabı vermə, mənfi cavab vermə.
ətraflı

RƏDD₂

is. [ər.] Ləpir, ayaq yeri, iz. Sabah olan kimi hər üç pəhləvan yola düşüb, qanın rəddi ilə düz zülmət quyusunun başına gəldilər.
ətraflı

RƏDDEDİLMƏZ

sif. Rədd edilə bilməyən; əsaslı, sübutlu. Rəddedilməz dəlil.

RƏDİF

is. [ər.] ədəb. Hər beytin axırında qafiyədən sonra təkrar edilən söz və ya söz birləşməsi.
ətraflı

RƏDİFLİ

sif. ədəb. Rədifi olan, rədiflə qurtaran.
ətraflı

RƏF₁

is. [ər.] Qab-qacaq və s. düzmək üçün evin divarına və ya şkafa şaquli vəziyyətdə vurulan taxta parçası, yaxud divar tikiləndə qoyulan şaquli çıxıntı.
ətraflı

RƏF₂

is. [ər.] Qaldırma, aradan götürmə, rədd etmə, ləğv etmə, yox etmə.
ətraflı

RƏFAQƏT

is. [ər.] Yoldaşlıq, dostluq. Yox ikən sənlə bir rəfaqətimiz; Nərədəndir bu rütbə hörmətimiz?! M.
ətraflı

RƏFEDİCİ

sif. Rəf edən, aradan qaldıra bilən, öhdəsindən gələ bilən.
ətraflı

RƏFƏTƏ

is. Çörəyi təndirə yapmaq üçün alət. Üzü pörtmüş şatır oxlovçunun verdiyi xəmiri əlindəki rəfətənin üstünə yayıb təndirə yapırdı. P.Makulu.

RƏFİQ

is. [ər.] Yoldaş, dost, arqadaş. Yarım saatdan sonra neçə nəfər köhnə rəfiqlərlə Şaban daxil oldu.
ətraflı

RƏFİQANƏ

zərf və sif. [ər. rəfiq və fars. ...anə] Yoldaşcasına, dostcasına.
ətraflı

RƏFİQƏ

is. [ər.] 1. Qız və ya qadının qız və ya qadın yoldaşı.
ətraflı