Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «R» – 803
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RI RO RU
 

RADİOLAŞDIRILMA

“Radiolaşdırılmaq” dan f.is.

RADİOLAŞDIRILMAQ

“Radiolaşdırmaq” dan məch.

RADİOLAŞDIRMA

“Radiolaşdırmaq”dan f.is.

RADİOLAŞDIRMAQ

f. Radioverilişi vasitələri, radio şəbəkələri, radioqəbuledicilər ilə təchiz etmək.

RADİOLAŞMA

“Radiolaşmaq”dan f.is.

RADİOLAŞMAQ

f. Radioverilişi ilə təchiz olunmaq.

RADİOLÓGİYA

[lat. radiare və yun. logos] Radium və b.
ətraflı

RADİOLOKASİYA

[lat. radiare və locatio] Havada, su və yer üzərində olan obyektləri tapmaq və onların yerini həmin obyektlərin buraxdığı şüaların istiqamətinə görə müəyyənləşdirmək üsulu.

RADİOLOKÁTOR

[lat.] Fəzada obyektlərin əks etdirdikləri radiodalğalar vasitəsilə onları tapmaq və olduqları yeri müəyyənləşdirmək üçün cihaz və qurğular sistemi.

RADİOLOQ

[yun.] 1. Radiologiya mütəxəssisi. 2. Radioaktiv izotoplarla müalicə üsullarından istifadə edən həkim.

RADİOMAYÁK

[lat. radiare və rus. maək] Siqnallar vasitəsilə gəmi və təyyarələrin olduqları yeri onlara bildirən xüsusi verici radiostansiyası.

RADİOREPORTAJ

[lat. radiare və fr. reportage] İşin gedişi, vəziyyəti və s.
ətraflı

RADİOSTÁNSİYA

[lat. radiare və stantio] 1. Radiosiqnalları verən və qəbul edən müəssisə.
ətraflı

RADİOSTUDİYA

[lat. radiare və ital. studio] Radioverilişləri aparmaq üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq, yer.

RADİOTEXNİK

[lat. radiare və yun. technike] Radiotexnika mütəxəssisi.

RADİOTÉXNİKA

[lat. radiare və yun. technike] Yüksəkgərginlikli elektromaqnit rəqslərindən və onların rabitə, veriliş, naviqasiya, astronomiya və s.-də əməli tətbiqindən bəhs edən elm.

RADİOTELEFÓN

[lat. radiare, yun. tele və phone] Radio ilə telefon rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu.

RADİOTELEQRÁF

[lat. radiare, yun. tele və grapho] 1. Radio ilə teleqraf rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu.
ətraflı

RADİOTELEQRAM

[lat. radiare, yun. tele və gramma] b a x radioqram.

RADİOTRANSLYÁSİYA

[lat. radiare və translatio] Radio proqramlarının məftilli rabitə xətti vasitəsilə verilməsi.