Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «RO» – 36
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RI RO RU
 

RÓBOT

is. [çex.] İnsana məxsus işləri icra edə bilən avtomat maşın.

ROK

is. [ing.] 1. Səs-küylü müasir musiqi növü. 2. Yırğalanma, yellənmə.

ROKOKÓ

[fr.] XVIII əsrdə Fransada meydana gəlib formalarının zərifliyi və mürəkkəbliyi, naxışlarının qəribəliyi ilə fərqlənən memarlıq və bəzək üslubu. Rokoko üslubunda mebel.

ROL

[fr.] 1. Artistin səhnədə, kinofilmdə təmsil etdiyi surət.
ətraflı

ROLİK

is. [rus. əsli alm.] 1. Balaca metal diyircək, çarx, təkər (məs.
ətraflı

ROM

[ing. rum] Şəkər qamışı və ya patkasının qıcqırdılmış şirəsindən hazırlanan tünd içki.

ROMALI

is. Qədim Roma dövlətinin vətəndaşı.

ROMAN

is. [fr.] 1. Həcmcə böyük, adətən nəsrlə yazılmış böyük hekayə.
ətraflı

ROMANÇI

is. Roman yazan yazıçı. M.S.Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatında romançı kimi tanınır.
ətraflı

ROMANİST

is. [fr.] Roman filologiyası mütəxəssisi.

ROMANİSTİKA

[rus. əsli fr.] Roman dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; roman filologiyası.

ROMANİ́ZM

[fr.] Roman dillərindən alınmış söz və ya ifadə.

ROMÁNS

[fr.] 1. Fortepiano və ya başqa musiqi alətinin müşayiətilə oxunmaq üçün hər hansı bir şairin sözlərinə yazılmış kiçik vokal əsəri.
ətraflı

ROMÁNTİK

[fr.] 1. Romantizmin (1 və 2-ci mənalarda) tərəfdarı və davamçısı.
ətraflı

ROMANTİ́K

sif. [fr.] 1. Əsasında romantika olan, romantika ilə dolğun.
ətraflı

ROMÁNTİKA

[fr.] 1. B a x romantizm 1 və 2-ci mənalarda.
ətraflı

ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏ

“Romantikləşdirilmək” dən f.is.

ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏK

məch. Romantik şəkildə təsvir edilmək, göstərilmək.
ətraflı

ROMANTİKLƏŞDİRMƏ

“Romantikləşdirmək” dən f.is.

ROMANTİKLƏŞDİRMƏK

f. Bir şeyi və ya adamı romantik, ideallaşdırılmış şəkildə göstərmək, təsvir etmək; ideallaşdırmaq.
ətraflı