Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «SÖ» – 95
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

SÖHBƏT

is. Şifahi fikir, məlumat mübadiləsi; danışıq, müsahibə, ixtilat.
ətraflı

SÖHBƏTARASI

zərf Söhbət əsnasında, söhbət zamanı. Söhbətarası işarə vurmaq.
ətraflı

SÖHBƏTCİLLİK

is. Söhbətcil adamın xasiyyəti, söhbət etməyi sevmə.

SÖHBƏTCİL, SÖHBƏTÇİ

sif. Söhbət etməyi sevən, yaxşı, maraqlı söhbətlər etməyi bacaran.
ətraflı

SÖKDÜRMƏ

“Sökdürmək”dən f.is.

SÖKDÜRMƏK

icb. 1. Sökmə işi gördürmək. Paltarı sökdürmək.
ətraflı

SÖKMƏ

“Sökmək”dən f.is.

SÖKMƏK

f. 1. Qurulmuş bir şeyi uçurtmaq, dağıtmaq, yıxmaq.
ətraflı

SÖKÜK

sif. 1. Sökülmüş, uçulmuş, dağılmış halda olan.
ətraflı

SÖKÜLMƏ

“Sökülmək”dən f.is. [Şahlar] eyvanda dayanıb şəfəqin sökülməsinə tamaşa edirdi. B.Bayramov.

SÖKÜLMƏK

f. 1. Tikişi açılmaq. Paltarımın qolu sökülüb.
ətraflı

SÖKÜNTÜ

is. 1. Paltarda və s. tikilmiş şeydə sökülmüş, tikişi açılmış, ipi qaçmış yer.
ətraflı

SÖKÜŞDÜRMƏ

“Söküşdürmək”dən f.is.

SÖKÜŞDÜRMƏK

f. Dartışdırmaq, didmək. ..Bir balaca uşaq bir övrətin döşlərini ağlayaağlaya söküşdürürdü. C.Məmmədquluzadə.

SÖNDÜRMƏ

“Söndürmək”dən f.is.

SÖNDÜRMƏK

f. 1. Keçirmək (yanan şeyi). Papirosu söndürmək.
ətraflı

SÖNDÜRÜCÜ

is. xüs. Yanan bir şeyi, yanğını, işığı və s.
ətraflı

SÖNDÜRÜLMƏ

“Söndürülmək”dən f.is.

SÖNDÜRÜLMƏK

məch. Keçirilmək (yanan şeyi). Beş-on dəqiqədən sonra yanğın da söndürüldü.
ətraflı

SÖNMƏ

“Sönmək”dən f.is.