Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «S» – 3001
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

SABOTAJÇILIQ

bax sabotajlıq.

SABOTAJLIQ

is. Sabotaj hərəkəti, sabotaj.

SABUN

is. Kirli və ya yağlı şeyləri və s.-ni yuyub təmizləmək üçün yağlardan və qələvi maddələrdən hazırlanan, suda tez əriyib köpüklənən bərk və ya yarımmaye kütlə.
ətraflı

SABUNBİŞİRƏN

is. Sabunbişirmə mütəxəssisi, sabun istehsalatı fəhləsi; sabunçu.

SABUNÇU

is. 1. köhn. Sabun bişirməklə məşğul olan adam. 2. Sabun istehsalı işçisi.

SABUNÇULUQ

is. köhn. Sabunçunun işi, peşəsi.

SABUNQABI

is. İçinə sabun qoymaq üçün qab, qutu; sabunluq.

SABUNLAMA

“Sabunlamaq”dan f.is.

SABUNLAMAQ

f. Sabun sürtmək, sabunla yumaq. Əllərini sabunlamaq.
ətraflı

SABUNLANMA

“Sabunlanmaq”dan f.is.

SABUNLANMAQ

məch. 1. Sabunlu suda yuyulmaq, sabunla yuyulmaq.
ətraflı

SABUNLU

sif. 1. Tərkibində sabun olan. Sabunlu su.
ətraflı

SABUNLUQ

is. məh. bax sabunqabı.

SABUNOTU

is. bot. Kökündə saponin olan zəhərli bitki.

SABUNSUZ

sif. Sabunu olmayan, sabun sürtülməmiş. [Mahmud:] Qarnım sabunsuz araba çarxı səsi verir. Ə.Haqverdiyev.

SAC

is. Üzərində lavaş, yuxa, bozlamac, qutab və s.
ətraflı

SACAYAQ, SACAYAĞI

is. Açıq havada xörək və s. bişirmək üçün üstünə qazan qoyulan üçayaqlı dəmir çənbər.
ətraflı

SACİÇİ

is. Sacın içində bişirilən ət qovurması. [Yüzbaşı:] Ağa, qurbanın olum, qarnınızı şor-çörəklə doydurmayın, saciçi bu saat hazır olar! – deyirdi.
ətraflı

SAÇ

is. İnsanın başında bitən tüklər. Qara saç.
ətraflı

SAÇAQ

is. 1. Bir şeyin (adətən pərdənin, paltarın və s.
ətraflı