Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «SA» – 686
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

SAAM(LAR)

is. Kola yarımadasında, habelə Norveçin, Finlandiyanın və İsveçin şimalında yaşayan uqrofin dil qrupuna daxil olan xalq.

SAAT

is. [ər.] 1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədən ibarət olan vaxt ölçüsü vahidi.
ətraflı

SAATBASAAT

zərf Vaxt keçdikcə, saatdan- saata, durmadan artaraq.
ətraflı

SAATQABI

is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik.
ətraflı

SAATLARCA

bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi.
ətraflı

SAATLARLA

zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi.
ətraflı

SAATLIQ

saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir.
ətraflı

SAATSAZ

is. [ər. saət və fars. ...saz] Saat təmir edən usta.
ətraflı

SAATSAZLIQ

is. Saatsazın sənəti, peşəsi. [Zeynal:] Mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. Ə.Haqverdiyev.

SABAH

is. [ər.] 1. Günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sübh.
ətraflı

SABAH-BİRİGÜN

zərf Yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə, yaxınlarda.

SABAHDAN

zərf 1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən.
ətraflı

SABAHGÜLÜ

is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi.

SABAHKI

1. zərf Ertəsi günü, sabahısı. Sabahkı günü bir kəllə qənd alıb məni bağışladı və günahımdan keçdi.
ətraflı

SABAHLIQ

is. və sif. 1. Sabah görüləcək, sabah olacaq.
ətraflı

SABAH-SABAH

zərf Səhər tezdən, sübh ertədən, gün təzəcə başlayanda.
ətraflı

SABİQ

sif. [ər.] Əvvəldə olmuş, keçmişdə olmuş; keçmiş, köhnə, əvvəlki.
ətraflı

SABİQƏN

zərf [ər.] köhn. Bundan əvvəl, keçmiş, qabaq.
ətraflı

SABİT

sif. [ər.] 1. Hərəkət etməyən, hərəkətsiz, daim bir qərarda duran (qalan), dəyiş- məyən, tərpənməz; daimi.
ətraflı

SABİTQƏDƏM

sif. [ər.] Sözünün, fikrinin, vədinin üstündə möhkəm duran, sözündən, vədindən dönməyən; səbatlı, möhkəm.
ətraflı