Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «SO» – 177
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

SOBA

is. Mənzili qızdırmaq, üstündə xörək bişirmək üçün damdan hörülmüş və ya metaldan qayrılmış qurğu; peç.
ətraflı

SÓDA

1. Texnikada, təbabətdə və məişətdə geniş işlənən bəzi natrium duzları karbohidratlarının adı.
ətraflı

SOFÁ

[fr. sofa, əsli ər.] Alçaq qoltuğu və söykənəcəyi olan yumşaq divan.

SOFİ

is. [ər., əsli yun.] 1. Təsəvvüfə mənsub adam, təsəvvüflə məşğul olan adam (b a x təsəvvüf).
ətraflı

SOFİLİK

is. Dindarlıq, zahidlik.

SOFİ́ST

[yun. sophistes] 1. Eramızdan əvvəl V-IV əsrlərdə: əsas diqqəti etika, siyasət, idrak nəzəriyyəsi məsələlərinə verən və öz fikirlərini məntiqi dəlillərlə sübut etməkdə ad qazanmış fəlsəfi məktəbin nümayəndəsi olan qədim yunan filosofu.
ətraflı

SOFİ́STİKA

1. Sofistlərin nəzəriyyəsi (b a x sofist 1-ci mənada).
ətraflı

SOXMAQ

f. 1. Bir şeyin altına, içərisinə, arasına və ya dalına qoymaq, daxil etmək; dar bir yerin içinə qoymaq.
ətraflı

SOXULCAN

is. zool. Yumşaq, uzun və əksərən yuvarlaq (halqalı) bədənli, torpaq içində, nəm yerlərdə yaşayan qurd.

SOXULCANAOXŞAR

sif. Görünüşcə soxulcana oxşayan. Soxulcanaoxşar çıxıntı.

SOXULMA

“Soxulmaq”dan f.is.

SOXULMAQ

f. 1. Özünü soxmaq, dürtmək; təpilmək, girmək.
ətraflı

SOXULUŞMA

“Soxuluşmaq”dan f.is.

SOXULUŞMAQ

f. Soxulmaq (çoxları haqqında).

SOXUŞDURMA

“Soxuşdurmaq”dan f.is.

SOXUŞDURMAQ

f. dan. 1. B a x soxmaq 1-ci mənada. 2. məc.
ətraflı

SOL

is. 1. Bədənin ürək yerləşən tərəfi, bədənin sağ tərəfinin əksinə olan hissəsi.
ətraflı

SOLAXAY

sif. və is. Hər işi sol əli ilə görən, sağ əlinə nisbətən sol əli ilə daha yaxşı yazan, işləyən.
ətraflı

SOLAXAYLIQ

is. Solaxay olma.

SOLA(QA)N

sif. Tez solan.