Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «ST» – 73
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

STABİ́L

sif. [lat.] Sabit, daimi, dəyişməz. Stabil dərslik.

STABİLİZÁTOR

[lat. stabilis – sabit] xüs. 1. Hərəkət zamanı cismin sabitliyini saxlamaq üçün qurğu, cihaz.
ətraflı

STABİLLİK

is. Sabitlik, daimilik, dəyişməzlik.

STADİÓN

[yun.] Sport-idman məşğələləri və oyunları üçün futbol meydançaları, qaçış yolları və tamaşaçılar üçün dairəvi tribunaları olan tikililər kompleksi.
ətraflı

STAXANOVÇU

is. [rus. xüs. addan] Yeni texniki vasitələri yaradıcı surətdə mənimsəmiş və sosializm yarışında adi istehsal normalarını çox-çox ötüb keçən qabaqcıl fəhlə (SSRİ-də 30-40-cı illərdə geniş yayılmış ad).
ətraflı

STAJ

[fr.] 1. Hər hansı bir işin, fəaliyyətin davam etdiyi müddət.
ətraflı

STAJÇI

is. Praktik biliyini, iş təcrübəsini, ixtisasını artırmaq üçün bir idarə, ya müəssisəyə göndərilmiş mütəxəssis, fəhlə; təcrübəçi. Stajçı çilingər.

STAJÇILIQ

bax stajorluq.

STAJKEÇƏN

is. Təcrübə keçən şəxs.

STAJLI

sif. Stajı olan.

STAJÓR

[fr. stagiaire] b a x stajkeçən.

STAJORLUQ

is. Təcrübə keçmə; stajçılıq.

STANDÁRT

[ing.] 1. Öz ölçüsünə, formasına, keyfiyyətinə görə tələbata cavab verən hər hansı bir şeyin nümunəsi.
ətraflı

STANDARTLAŞDIRILMA

“Standartlaşdırılmaq” dan f.is.

STANDARTLAŞDIRILMAQ

məch. Standart (1-ci mənada) hala gətirilmək, standart şəklə salınmaq.

STANDARTLAŞDIRMA

1. “Standartlaşdırmaq” dan f.is. 2. Bir şey üçün məcburi standartlar müəyyən etmə, birtipli formalar tətbiq etmə.
ətraflı

STANDARTLAŞDIRMAQ

f. Hər hansı bir şey üçün standart (1-ci mənada) təyin etmək, standart şəklə salmaq.
ətraflı

STANDARTLIQ

is. 1. Bir tipdə, bir ülgüdə, bir şəkildə olmaq; birtiplilik.
ətraflı

STANİTSA

is. [rus.] Kənd tipli yaşayış məntəqəsi.

STÁNSİYA

[lat. stansia – duracaq] 1. Müəyyən marşrut üzrə hərəkət edən dəmiryol qatarlarının və digər nəqliyyat vasitələrinin dayanacağı.
ətraflı