Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «TI» – 54
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TF TI TO TR TU
 

TIĞ

is. Böyük qalaq, yığın. Kərbəlayı Hatəmxan əlindəki kürəyi buğda tığına vurub, ağa dərvişə tərəf yeridi.
ətraflı

TIĞLAMA

“Tığlamaq”dan f.is.

TIĞLAMAQ

dan. Tığ vurmaq, qalaqlamaq. Samanı tığlamaq. Buğdanı tığlamaq.

TIĞLANMIŞ

f.is. Tığ vurulmuş, qalaqlanmış. Budur ..
ətraflı

TIX

is. 1. Ucu iti balıq sümüyü. Balığın ətini tıxından ayırmaq.
ətraflı

TIXAC

is. 1. Şüşə və s. bu kimi boğazlı qabların ağzını və ya müxtəlif cihazların deşiklərini qapamaq üçün dairəvi mantar və ya başqa şey; probka.
ətraflı

TIXACÇIXARDAN

is. Şüşənin tıxacını çıxarmaq üçün yivli oxu və dəstəsi olan alət; probkaaçan.
ətraflı

TIXACLAMA

“Tıxaclamaq”dan f.is.

TIXACLAMAQ

f. Tıxac tıxamaq, şüşə və s.-nin ağzını tıxacla bağlamaq; probkalamaq.

TIXACLI

sif. Ağzı tıxacla bağlanmış, tıxacı olan; probkalı.
ətraflı

TIXAMA

“Tıxamaq”dan f.is.

TIXAMAQ

f. 1. Güclə sığışdırmaq, yerləşdirmək; soxmaq, dürtmək.
ətraflı

TIXANMA

“Tıxanmaq”dan f.is.

TIXANMAQ

1. məch. Nəfəs ala bilməmək, nəfəsi kəsilmək, nəfəsi tutulmaq.
ətraflı

TIXILI

sif. Güclə basılmış, güclə yerləşdirilmiş. Yun tıxılı kisə.

TIXILMA

“Tıxılmaq”dan f.is.

TIXILMAQ

məch. Güclə yerləşdirilmək, soxulmaq, basılmaq, keçirilmək, soxuşdurulmaq. Paltarlar çamadana tıxıldı.

TIXIMA

“Tıxımaq”dan f.is.

TIXIMAQ

bax tıxamaq. Yorğan-döşəyi məfrəşə tıxımaq.

TIXIŞDIRMA

“Tıxışdırmaq”dan f.is.