Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «UÇ» – 47
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

UÇAĞAN₁, UÇAĞANOTU

is. bot. Söyüdçiçəklilər fəsiləsindən çoxillik ot bitkisi.
ətraflı

UÇAĞAN₂

bax parabüzən.

UÇAĞAN₃

sif. İti uçan, qaçağan. Uçağan at.

UÇAR

sif. 1. Uçan, təbəxxür edən, başqa hala keçib havaya qarışan.
ətraflı

UÇQUN

is. Dağlardan, qayalardan, ümumiyyətlə, hündür yerlərdən qopub düşən qar, daş, qaya, torpaq koması.
ətraflı

UÇQUNYANAQLI

sif. Yanaqları batmış, ordları batmış, ordubatıq.
ətraflı

UÇMA₁

“Uçmaq1”dan f.is.

UÇMA₂

“Uçmaq2”dan f.is. Qatırçılar bu yollarda araba aşmasından, adam uçmasından faciəli hadisələr danışırdılar. Mir Cəlal.

UÇMAQ₁

f. 1. Qanadlar vasitəsilə havada hərəkət etmək, havaya qalxıb getmək, havada gəzmək.
ətraflı

UÇMAQ₂

f. 1. Hər hansı bir səbəb üzündən yıxılmaq, dağılmaq; öz ağırlığının təsiri altında düşmək; yıxılmaq, uçulmaq.
ətraflı

UÇOT

[rus.] Hesabaalma, siyahıyaalma, hesablayaraq qeydəalma.
ətraflı

UÇOTÇU

is. Uçot işləri aparan şəxs.

UÇUCU

sif. 1. Uçan, havada uça bilən, havada uçmaq üçün düzəldilmiş, ya uyğunlaşdırılmış.
ətraflı

UÇUCULUQ

is. 1. Uçucu aparatlarda havada uçma sənəti, bacarığı, işi.
ətraflı

UÇUQ₁

1. sif. Uçulmuş halda olan, yıxıq. Uçuq dam.
ətraflı

UÇUQ₂

is. Qızdırmadan və ya başqa səbəbdən dodaqda çıxan qabarcıq(lar). Dodağına uçuq çıxmaq.

UÇUQLAMA

“Uçuqlamaq”dan f.is.

UÇUQLAMAQ

f. Qızdırmadan və ya başqa səbəbdən uçuq çıxmaq, uçuq(lar) əmələ gəlmək. Dodaqları uçuqlamaq.

UÇUQ-SÖKÜK

bax uçuq1. [Almaz Camala:] Burada nə var? Uçuq-sökük daxmalar, pəncərəsiz, işıqsız komalar.
ətraflı

UÇULMA

“Uçulmaq”dan f.is.