Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «US» – 20
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

US

is. qəd. 1. Ağıl, kamal, zəka, dərrakə, fərasət, idrak. 2. Ədəb, tərbiyə.

USANDIRICI

sif. Usandıran, bezdirən, bıqdırıcı, bezikdirici, yorucu, üzücü.
ətraflı

USANDIRMA

“Usandırmaq”dan f.is.

USANDIRMAQ

f. Təngə gətirmək, bezdirmək, bıqdırmaq; yormaq, üzmək.
ətraflı

USANMA

“Usanmaq”dan f.is.

USANMAQ

f. Təngə gəlmək, bıqmaq, bezmək, canı sıxılmaq, yorulmaq, üzülmək.
ətraflı

USANMAZ

sif. Yorulmaz, yorulmaq bilməyən.

USANMAZLIQ

is. Yorulmazlıq, yorulmaq bilməmə.

USLU

sif. qəd. 1. Ağıllı, dərrakəli, zəkalı, fərasətli.
ətraflı

USTA

is. 1. Bir sənəti lazımınca, əsaslı surətdə öyrənib onunla məşğul olan adam; sənətkar.
ətraflı

USTABAŞI

is. köhn. Bir neçə ustaya rəhbərlik edən usta, baş usta.
ətraflı

USTACASINA

bax ustadanə.

USTAD

is. [fars.] Elm və ya sənət sahəsində geniş və dərin məlumatı və qabiliyyəti olan şəxs.
ətraflı

USTADANƏ

zərf və sif. [fars.] köhn. Ustalıqla, ustacasına, məharətlə, bacarıqla, məharətli.
ətraflı

USTADLIQ

is. Məharət, bacarıq; bir işdə qazanılan şöhrət.
ətraflı

USTADNAMƏ

is. [fars.] Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında çox vaxt qoşma, bəzən də divani şəklində olub, məzmunca hikmətamiz, nəsihətamiz, fəlsəfi məzmunda şeir növlərindən biri (bir ənənə olaraq aşıqlar dastana ustadnamə ilə başlayırlar).
ətraflı

USTALAŞMA

“Ustalaşmaq”dan f.is.

USTALAŞMAQ

f. Ustalığı, təcrübəsi, məharəti, bacarığı artmaq; püxtələşmək, bişmək, təcrübələnmək.
ətraflı

USTALIQ

is. 1. Hər hansı bir sahədə çalışan ustanın işi, peşəsi.
ətraflı

USTAYANA

bax ustacasına. ..Müalicə müvəqqəti vasitələrdən ustayana istifadə etməyi bacarmaqdan asılıdır. Mir Cəlal.