Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «UT» – 24
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

UTANCAQ

sif. və is. Çox utanan, alışmadığı mühitdə, şəraitdə adamların yanında sıxılan, üzü qızaran.
ətraflı

UTANCAQLI

bax utanılacaq. Əslində iş öz-özlüyündə bir az [Nadirin] nəzərində utancaqlı idi. B.Talıblı.

UTANCAQ(LI)LIQ

is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti.
ətraflı

UTANDIRMA

“Utandırmaq”dan f.is.

UTANDIRMAQ

f. Birinin utanmasına, xəcalət çəkməsinə səbəb olmaq, bir söz deyərək, ya danlayaraq, töhmətləndirərək onda xəcalət və ya peşmançılıq hissi oyatmaq, qızartmaq, utancaq bir vəziyyətə salmaq.
ətraflı

UTANIB-QIZARMA

“Utanıb-qızarmaq”- dan f.is. Mən Laçının utanıb-qızarmasına razı olmadım və dedim. H.Nəzərli.

UTANIB-QIZARMAQ

b a x utanmaq. [Məmməd] qalxdı, utanıb-qızararaq səs gələn tərəfə getdi.
ətraflı

UTANILACAQ

sif. Xəcalətə, utanmağa səbəb olan, münasib olmayan, pis. Burada utanılacaq şey yoxdur.

UTANMA

“Utanmaq”dan f.is.

UTANMAQ

f. 1. Bir işdən, hərəkət və sözdən, ya da başqa bir səbəbdən xəcalət çəkmək, mənəvi üzüntü duymaq.
ətraflı

UTANMAQSIZIN, UTANMADAN

zərf Utanmayaraq, xəcalət çəkmədən, həyasızcasına, təklifsizcəsinə, arsız-arsız.
ətraflı

UTANMAZ

sif. və is. Heç şeydən utanmayan, həya etməyən, həyasız, arsız, abırsız.
ətraflı

UTANMAZCASINA

zərf Həyasızcasına, abırsızcasına, sırtıqcasına, həyasız-həyasız.
ətraflı

UTANMAZLIQ

is. Həyasızlıq, abırsızlıq, arsızlıq; utanmaz hərəkət (söz).

UTİ́L

[lat. utilis] İşlətmək üçün yaramayan, lakin xammal kimi istifadə oluna bilən şeylər, faydalı tullantılar (metal qırıntıları, əsgi-üsgü, kağız və s.
ətraflı

UTİ(LƏR)

is. tar. Alban tayfalarından biri; müasir udinlərin sələfləri.

UTİLİTÁR

sif. [lat. utilitas-dan] Ancaq praktik istifadəni, xeyir, fayda götürmək məqsədini güdən; praktik, tətbiqi.

UTİLİTARİ́ZM

[lat.] 1. Etikada: eqoizmə, fərdiyyətçiliyə əsaslanan burjua cərəyanı (bu cərəyan tərəfdarları iddia edirlər ki, insanın bütün əməlləri ancaq hər şeydən fayda, xeyir götürmək prinsipinə əsaslanır).
ətraflı

UTİLİTARLIQ

bax utilitarizm 2-ci mənada.

UTİLİZÁSİYA

[lat. utilis-dən] İstifadə etmə (edilmə), səmərəli istifadə.
ətraflı