Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Vİ» – 74
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VI VO VT VU
 

VİCƏLƏNDİRMƏ

“Vicələndirmək”dən f.is.

VİCƏLƏNDİRMƏK

f. Yüngül üşütmə əmələ gətirmək, vicə gətirmək.

VİCƏLƏNMƏ

“Vicələnmək”dən f.is.

VİCƏLƏNMƏK

f. Bədənində yüngül üşütmə hiss etmək. O, şübhəli nəzərlərlə içəri girənləri süzüb, əllərini ovuşdurdu və vicələnirmiş kimi: – A bala, o pəncərəni örtün, – dedi. “Kirpi”.

VİC-VİC

təql. Quşların cikkiltisi. İki yolçu sevimli qırlanğıc; Ötüşür bir budaqda şən: “vic-vic!” A.Şaiq.

VİCVİCƏ

is. dan. Üşütmə. Canıma vicvicə düşdü.

VİDA

is. [ər.] Görüşüb bir-birindən müvəqqəti və ya həmişəlik ayrılma; xudahafizləşmə, sağollaşma; əlvida.
ətraflı

VİDALAŞMA

“Vidalaşmaq”dan f.is.

VİDALAŞMAQ

f. Görüşüb bir-birindən (həmişəlik, ya müvəqqəti) ayrılmaq; xudahafizləşmək, sağollaşmaq.
ətraflı

Vİ́DEO

is. [lat.] Televiziya, radiolokasiya siqnalları və başqa mürəkkəb elektrik siqnallarının elektron şüa borusu ekranında təsviri ilə bağlılıq bildirən mürəkkəb sözlərdə önlük. Videokamera, videomaqnitafon və s.

Vİ́KA

[lat.] bot. Çölnoxudu; noxudaoxşar yem otu.

VİKARİ

is. [ing.] Əvəzedici, əvəz edən, vəkil olunmuş şəxs.

Vİ́KİNQ

[skand.] Qədim Skandinaviya dəniz döyüşçüsü; dəniz qulduru.

Vİ́KONT

[fr.] Köhnə Fransada, İngiltərədə və bəzi başqa dövlətlərdə: baron ilə qraf arasında orta zadəgan rütbəsi və bu rütbəyə sahib olan adam.

VİKTORİ́NA

[lat.] Biliyin müxtəlif sahələrindən şifahi və ya yazılı sualların cavabını tapma oyunu.

VİLAYƏT

is. [ər.] 1. Böyük inzibati ərazi bölgüsü.
ətraflı

VİLAYƏTİ

is. [ər.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarının bəzilərinin tərkibində olan əsas şöbələrdən birinin adı.
ətraflı

Vİ́LLA

[lat.] Şəhər kənarında bağ-bağat içərisində qəşəng ev; köşk.
ətraflı

VİNEQRET

is. [fr.] 1. Kartof, kələm, çuğundur, yumurta və sirkə ilə hazırlanan soyuq yemək; qəlyanaltı yeməyi. 2. Həftəbecər.

VİNETKA

is. [fr.] Orta və ya ali məktəbi qutaranların fərdi şəkillərdən ibarət kollektiv şəkli.