Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «VƏ» – 171
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VI VO VT VU
 

bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinə daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır.
ətraflı

VƏBA

is. [ər.] tib. Çox yoluxucu ağır bir xəstəlik; ovma.
ətraflı

VƏBAL

is. [ər.] köhn. Günah, məsuliyyət; babal.
ətraflı

VƏBALI

sif. tib. Vəba xəstəliyinə tutulmuş. Vəbalı xəstələr.

VƏCAHƏT

is. [ər.] Gözəllik, qəşənglik, göyçəklik, yaraşıq; gözəl üz.
ətraflı

VƏCAHƏTLİ

sif. Üzü gözəl, qəşəng, göyçək.

VƏCD

is. [ər.] Həddən artıq sevinc, şadlıq, ruh yüksəkliyi; hədsiz şövq və həvəs.
ətraflı

VƏCDLİ

sif. Vəcdə gəlmiş, cuşa gəlmiş, ruhlanmış, şad, sevincli.

VƏCH

is. [ər.] 1. klas. Üz, sifət, çöhrə, surət.
ətraflı

VƏCİHƏ

sif. [ər.] Gözəl, qəşəng, göyçək. Şəhər əhalisindən Nəbi İsmayılov adlı bir şəxsin bir vəcihə qızı var idi.
ətraflı

VƏD

is. [ər.] Bir işi yerinə yetirmək üçün qabaqcadan söz vermə, öhdəyə götürmə.
ətraflı

VƏDƏ

is. [ər.] 1. Bir iş üçün qabaqcadan təyin olunan vaxt, müddət.
ətraflı

VƏDƏXİLAF

sif. və zərf [ər.] Vədəsinə əməl etməyən, söz verib vaxtında yerinə yetirməyən, boynuna götürdüyü işi vaxtında görməyən.
ətraflı

VƏDƏXİLAFLIQ

is. dan. Söz verib vaxtında yerinə yetirməmə, boynuna götürdüyü işi vaxtında görməmə; vədəsinə xilaf çıxma.

VƏDƏLƏŞMƏ

“Vədələşmək”dən f.is.

VƏDƏLƏŞMƏK

f. Görüşmək üçün aralarında sözləşmək, vaxt təyin etmək, birbirinə söz vermək.
ətraflı

VƏDƏLİ

sif. 1. Müəyyən vaxtı və müddəti nəzərdə tutan; müddətli.
ətraflı

VƏDƏSİZ

sif. 1. Müəyyən vaxtı, müddəti olmayan; müddəti, vaxtı təyin edilməmiş; müddətsiz, daimi.
ətraflı

VƏFA

is. [ər.] Sözünün üstündə durma; borcunu, təəhhüdünü yerinə yetirməkdə möhkəmlik; səbat, etibar.
ətraflı

VƏFADAR

sif. [ər. vəfa və fars. dar] şair. Vəfalı, dostluğunda sabit və sədaqətli olan, dostunu unutmayan.
ətraflı