Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «VO» – 25
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VI VO VT VU
 

VODEVİ́L

[fr.] Əksərən birpərdəli gülməli pyes.

VODEVİLÇİ

is. Vodevil yazan yazıçı.

VOJ

[rus. vojji sözündən] Uzun cilov qolları; qoşqu atını və atları sürmək üçün cilovla birləşdirilmiş uzun qayışlar.
ətraflı

VOKÁL

sif. [lat.] Səsə aid olan, oxumaqla ifa edilən, oxumağa aid olan, oxunmaq üçün yazılmış.
ətraflı

VOKALİ́ST

[lat.] mus. Müğənni yetişdirən mütəxəssis, səs mütəxəssisi. // Xüsusi təhsil almış müğənni.

VOKALİ́ZM

[lat.] dilç. Bir dilin səssizlər sistemi, onların xüsusiyyətləri və bir-birinə münasibəti.

VOLEYBÓL

[ing.] idm. İki komandanın topu tor üzərindən bir-birinə atmasından ibarət idman oyunu.
ətraflı

VOLEYBOLÇU

is. Voleybol oynayan idmançı.

VOLFRÁM

xüs. kim. Ağ-parlaq, çox yüksək hərarətdə əriyən kimyəvi element – metal.
ətraflı

VOLFRAMLI

sif. Tərkibində volfram olan. Volframlı polad. Volframlı boyalar.

VÓLOST

[rus.] İnqilabdan əvvəlki Rusiyada və rayonlaşmadan əvvəl SSRİ-də qəzanın tərkibinə daxil olan kiçik inzibati-ərazi vahidi.
ətraflı

VOLT

[italyan fiziki Voltanın adından] Elektrik cərəyanı gərginliyinin ölçü vahidi.
ətraflı

VÓLTA

[xar.] Yüngül pambıq parça növü.

VOLTÁJ

[xar.] fiz. Elektrik dövrəsində volt ilə ifadə olunan gərginliyin köhnə adı.

VOLTÁMETR

[xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik cərəyanı qüvvəsini, onun kimyəvi təsirinə görə ölçmək üçün cihaz.

VOLT-AMPÉR

xüs. fiz. Dəyişən elektrik cərəyanının zahiri qüvvəsinin ölçü vahidi.

VOLTERÇİ

is. tar. Volter tərəfdarı (b a x volterçilik); azad düşünən adam, azadfikirli.

VOLTERÇİLİK

is. tar. Din və feodalizm düşməni olan məşhur fransız yazıçısı və mütəfəkkiri Volterin (1694-1778) fəlsəfi görüşləri üzərində qurulmuş dünyagörüşü (XVIII əsrin ikinci yarısında və XIX əsrin əvvəllərində volterçilik adətən tərəqqipərvər maarifçilik və azadfikirlilik mənasında işlənirdi).

VOLTMÉTR

[ital. xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik dövrəsinin iki nöqtəsi arasındakı elektrik cərəyanının gərginliyini ölçmək üçün cihaz.
ətraflı

VOLYÉR

is. [fr.] Heyvan saxlamaq üçün qəfəs, evcik və heyvanların gəzişməsi üçün topla hasarlanmış meydança.