Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «VU» – 51
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VI VO VT VU
 

VUÁL

is. [fr.] 1. Nazik daraqlanmış yun, pambıq, yaxud ipək sapdan hazırlanan hamar, şəffaf parça. 2. Örtük, örpək.

VULKÁN₁

[lat.] Təpəsindəki deşikdən od, qaz püskürən konusşəkilli dağ; yanar dağ.
ətraflı

VULKÁN₂

is. [lat.] Qədim Roma mifologiyasında od allahı.

VULKANİ́K

sif. Vulkandan əmələ gələn, vulkan nəticəsində baş verən, vulkanizm hadisəsi ilə əlaqədar olan.
ətraflı

VULKANİZÁSİYA

[lat.] xüs. 1. Materiala daha artıq möhkəmlik vermək üçün kauçuku və quttaperçanı əsasən qaynar halda işləmə üsulu.
ətraflı

VULKANİZÁTOR

[lat.] xüs. Avtomobil, velosiped və s. şinlərini və ümumiyyətlə, kauçukdan qayrılmış şeyləri vulkanizasiya üsulu ilə təmir etmək üçün cihaz.

VULKANİ́ZM

[lat.] Yer kürəsinin dərinliklərindən qalxan ərgin silikat kütləsinin (maqmanın) hərəkəti ilə əlaqədar olan hadisələrin məcmusu.
ətraflı

VULQÁR

sif. [əsli lat.] 1. Həddən artıq sadələşdirilərək (bəsitləşdirilərək) təhrif edilmiş; bayağı, qaba.
ətraflı

VULQARCASINA

zərf Bayağı surətdə, qaba şəkildə.

VULQARİ́ZM

[lat.] dilç. Ədəbi dil normalarına zidd olan qaba (qeyri-ədəbi) söz və ya ifadə.

VULQARLAŞDIRAN, VULQARLAŞDIRICI

sif. Bayağılaşdıran, qabalaşdıran; bir məsələnin, fikrin mənasını təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirən.

VULQARLAŞDIRILMA

“Vulqarlaşdırılmaq” dan f.is.

VULQARLAŞDIRILMAQ

məch. Bayağılaşdırılmaq, qabalaşdırılmaq, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmək.

VULQARLAŞDIRMAQ

f.sif. Bayağılaşdırılmış, qabalaşdırılmış, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmiş.

VULQARLAŞMA

“Vulqarlaşdırmaq”dan f.is.

VULQARLAŞMAQ

f. Bayağılaşmaq, qabalaşmaq.

VULQARLIQ

is. Vulqar şeyin halı; bayağılıq, qabalıq.

VURAĞAN

sif. 1. Buynuzla, yaxud təpiklə vurmaq xasiyyəti olan.
ətraflı

VURAĞANLIQ

is. Vurağan heyvanın xasiyyəti.

VURAN₁

is. riyaz. Vurma əməlində: vurma hasilini almaq üçün bir ədədin digər ədədə neçə dəfə vurulduğunu göstərən ədəd.