Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / XÜ

Cəmi – 45193, məqalələr «XÜ» – 24