Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «XE» – 29
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
XA XE XI XL XO XR XU
 

XE

“X” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

XEYİR

is. [ər.] 1. Fayda, mənfəət. Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxm əkməyə dehqanları neylərdin, ilahi?! M.
ətraflı

XEYİR-BƏRƏKƏT

is. [ər.] Yaşayışda bolluq, firavanlıq, rifah; adamlara xeyir, fayda verən şeylər.
ətraflı

XEYİR-DUA

is. [ər.] Səadət, xoşbəxtlik, xoşgün, uğur diləyi.
ətraflı

XEYİR-DUAÇI

is. Bir yaxşılığa görə birinə uğur, xoşbəxtlik, səadət diləyən adam, minnətdar.
ətraflı

XEYİRXAH

sif. [ər. xeyir və fars. xah] Başqasının və hamının yaxşılığını istəyən, başqalarına kömək edən, yaxşılığa çalışan; qayğıkeş.
ətraflı

XEYİRXAHCASINA

zərf Xeyirxahlıqla, xeyirxah adama yaraşan bir tərzdə.
ətraflı

XEYİRXAHLIQ

is. Başqalarına xeyirxah münasibət; yaxşılığa çalışma; qayğıkeşlik, qeydkeşlik, yaxşılıq, kömək.
ətraflı

XEYİRXƏBƏR

is. [ər.] Xoş xəbər, ürəkaçan, şad xəbər.
ətraflı

XEYİRLƏŞMƏ

“Xeyirləşmək”dən f.is.

XEYİRLƏŞMƏK

f. Sövdəni, alver razılığını bir-birinin əlini tutmaqla kəsmək, bitirmək, sövdələşməni həll etmək.

XEYİRLİ

sif. Xeyir verən, xeyri olan; gəlirli, qazanclı, əlverişli.
ətraflı

XEYİRLİK

is. Yaxşılıq, yaxşı iş, xeyir iş, xeyirliyə olan iş (toy, bayram və s.
ətraflı

XEYİRLİLİK

is. Xeyir vermə; mənfəətlilik, gəlirlilik, qazanclılıq.
ətraflı

XEYİRSİZ

sif. Heç kəsə xeyri, yaxşılığı toxunmayan, xeyir verməyən.
ətraflı

XEYİRSİZLİK

is. Heç bir xeyir, fayda verməmə, heç bir xeyri, faydası olmama, faydasızlıq, nəticəsizlik.

XEYİRSÖYLƏMƏZ

sif. Ağzını pisliyə açan, ağzına heç bir xeyir söz, xeyirxahlıq gəlməyən, nəhs danışan.
ətraflı

XEYİR-ŞƏR

is. [ər.] Toy və ya yas, şadlıq və ya kədər olan yer və bunlarla əlaqədar işlər, mərasim.
ətraflı

XEYLAQ

dan. “Xeyli” sözünün canlı dildə işlənən forması.
ətraflı

XEYLİ

sif. və zərf Olduqca çox, çoxlu, bir çox.
ətraflı