Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «Z» – 885
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ZA ZE ZI ZO ZU
 

Z

Azərbaycan əlifbasının otuz ikinci hərfi. Bax ze.

ZABİL

is. [fars.] mus. Tarda bir pərdə. Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavə etmişdir.
ətraflı

ZABİT

is. [ər.] Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs.
ətraflı

ZABİTƏ

is. [ər.] 1. Qayda, qanun, nizam, intizam.
ətraflı

ZABİTƏLİ

sif. Zabitəsi olan, nizam və intizam tələb edən, çox ciddi və tələbkar olan, nüfuz və təsir gücünə malik olan.
ətraflı

ZABİTƏLİLİK

is. Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi.

ZABİTƏSİZ

sif. Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. Zabitəsiz adam.

ZABİTƏSİZLİK

is. Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal.

ZABİTLİK

is. [hərb.] Zabit rütbəsi. Mən zabitliyə bir adi soldat ikən nail olmuşam.
ətraflı

ZAÇÓT

[rus. zaçёt] Ali və orta ixtisas məktəblərində tələbələrin biliyini yoxlama növü.
ətraflı

ZAD

is. [ər.] 1. Şey. Hər zad. Heç zad yoxdur.
ətraflı

ZADƏ

is. [fars.] klas. Oğul, övlad. Duruyor oxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini.
ətraflı

ZADƏGAN

top. [fars.] Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya.
ətraflı

ZADƏGANCASINA

zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına.

ZADƏGANLIQ

is. 1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
ətraflı

ZAĞ₁

is. [ər. zac] kim. Bəzi metalların sulfat duzu.

ZAĞ₂

is. Qılıncı, bıçağı itiləyərək verilən cila, parlaqlıq.
ətraflı

ZAĞ₃

is. [fars.] klas. Qara qarğa. [Aşıq Hüseyn:] Hüseyn düşsə cananından uzağa; Şeyda bülbül tənə vurar o zağa.
ətraflı

ZAĞA

is. Heyvan yuvası, mağara. Qurd da, quş da qoy çəkilsin öz ünvanına; Bir zağa da, bir saralmış yarpaq da yurddu. M.Araz.

ZAĞAR

is. məh. Yoğun, yekəqarın.