Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə.
 
A₂ →

nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir.