A₁

Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

A первая буква азербайджанского алфавита ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

A 1 1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [a], обозначаемый этой буквой 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan