Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ABADANLAŞDIRILMAQ

Həmin söz digər lüğətlərdə: