Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLAŞDIRILMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.