Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABAD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ fars. ] Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s.
← ABAD

sif. [fars.] 1. Müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan; şen. Abad şəhər. Abad kənd

ABADAN →

bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur. (Ata. sözü). □ Evin abadan – bax ev