Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. “əb” söz. cəmi] Atalar, atababa.
□ Abavü əcdad – ata-babalar, əcdad, nəsil, babalar.
Mərhum Mirzə Cəmal öz tarixində Pənah Əli xanın abavü əcdadı şənində belə yazır… F.Köçərli.

← AB-HAVALI

sif. Yaxşı iqlimi olan, səfalı. Təbiətcə zəngin, ab-havalı və sakit bir yerə getmək qərarına gələn Şamil də Araz ilə Günəşin olduğu həmin kəndə gəlib

ABA₁ →

is. [ər.] köhn. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli

Həmin söz digər lüğətlərdə: