ACGÖZ(LÜ)

sif. Tamahkar, heç şeydən gözü doymayan. Acgöz adam. Acgöz pişik. – Acgöz mədənçilər quyu qazıldıqca yanlarını bərkitmədiklərindən çox zaman quyu uçur, qazmaçılar altında qalır(dı). A.Şaiq. // İs. mənasında. Acgözün qarnı doymaz. // Ehtiraslı, həri