Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖHÜL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. Nağara, təbil, davul. Qoca hələ sözünü tamamlamamışdı ki, birdən .. döhül vuruldu. “Koroğlu”. Çalındı döhül, köçdü bütün qafilələr. Ə.Nəzmi.
← DOZANQURDU

is. 1. Özünümüdafiə üçün bədənindən pis qoxu ifraz edən bir böcək; qaraböcək.

DÖL →

is. 1. Rüşeym, maya. Döl üçün ayrılan xınaquyruqlu qoçlar .