is. k.t. Döl mütəxəssisi olan zootexnik.
← DÖL

is. 1. Rüşeym, maya. Döl üçün ayrılan xınaquyruqlu qoçlar .

DÖLÇÜLÜK →

is. Döllük, cinslik heyvan yetişdirmə işi.