is. Döllük, cinslik heyvan yetişdirmə işi.
← DÖLÇÜ

is. k.t. Döl mütəxəssisi olan zootexnik.

DÖLLƏNDİRİLMƏ →

“Dölləndirilmək”- dən f.is.