Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLLƏNDİRİLMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“Dölləndirilmək”- dən f.is.
← DÖLÇÜLÜK

is. Döllük, cinslik heyvan yetişdirmə işi.

DÖLLƏNDİRİLMƏK →

məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq.