Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLLƏNDİRİLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq.
← DÖLLƏNDİRİLMƏ

“Dölləndirilmək”- dən f.is.

DÖLLƏNDİRMƏ →

“Dölləndirmək”dən f.is.