Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLLƏNDİRMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Dölləndirmək”dən f.is.
← DÖLLƏNDİRİLMƏK

məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq.

DÖLLƏNDİRMƏK →

f. biol. Erkək və dişi hüceyrələrini birləşdirməklə rüşeym əmələ gətirmək; mayalandırmaq.