Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLLƏNDİRMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. biol. Erkək və dişi hüceyrələrini birləşdirməklə rüşeym əmələ gətirmək; mayalandırmaq.
← DÖLLƏNDİRMƏ

“Dölləndirmək”dən f.is.

DÖLLƏNMƏ →

“Döllənmək”dən f.is.