Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLLƏNMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Döllənmək”dən f.is.
← DÖLLƏNDİRMƏK

f. biol. Erkək və dişi hüceyrələrini birləşdirməklə rüşeym əmələ gətirmək; mayalandırmaq.

DÖLLƏNMƏK →

f. Döl salmaq, döl bağlamaq; mayalanmaq.